Verksamhetsberättelsen för SMEF 2016

 

Sjöboden

Föreningen har haft 6 större arbetsträffar under Våren/hösten där man koncentrerade sig på att rusta upp Sjöboden som lutar betänkligt, under 2015 gjordes en gjutning av en stödmur på kortändan av sjöboden.

Under våren och hösten 2016 renoverades sjöboden med lyft & riktning av sjöboden och man bytte till ny panel på halva sjöboden, 2 nya fönster kom också på plats.

Taket sågs över med nya vindskiver inkl. vindskiverplåt och allt nytt har målats.

 

Stenkistan

SMEF har också ansökt om att kunna renovera den så kallade stenkistan hos Miljö & hälsoskyddsnämnden hos Umeå kommun och fick tillstånd att påla rund stenkistan med ca 110 stockar som kommer att tas från egen skog på norra området.

Norra skogsägarna kommer att utföra röjning och ta ned träd på norra området av Ström 1:29 under våren 2017.

Pålning kommer att utföras av Umeå Last AB samt Ryab antingen under våren eller under hösten 2017, Offerter har tagits in under vintern 2016 / 2017 från samtliga leverantörer.

 

Vägbom vid sjösättningsrampen

Under året har en vägbom placerats vid sjösättningsrampen och kommer att tas i bruk under sommaren 2017 där medlemmar kan sjösätta sina mindre båtar gratis, för icke medlemmar kommer marinan att ta betalt för sjösättning/upptagning via frivillig betalning med SMS. Info om detta kommer att finnas i anslutning till vägbommen.

 

En bokhylla har installerats i köket samt en mängd verktyg / motorsåg / arbetsbänkar har kommit på plats i sjöboden som har skänkts av medlemmar. En ny Eldriven bojstenslyft har monterats på gamla flotten som också har renoverats under sommaren, den klarar av ett lyft på över 4000 kg och en eldriven utombordare är monterad på bojflotten till allas glädje. Normalt underhåll av området har skett under våren och hösten samt vintring av bryggor och vattenanläggningarna inom området inkl. toatömningsanläggningen. Alla som deltagit i någon arbetsträff har sluppit betala en avgift enligt årsmötesbeslut.

 

SMEF Styrelse 2016

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET


Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@ums.st

STRÖMS MARINA


Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida