Inbjudan till SBU/VBF BAS-utbildning  hösten 2017.

 

BAS = Båtunionens Administrativa System.

 

Nu sätter vi igång med BAS-utbildningar igen. I samband med generationsskifte kom­mer en del av klubbarnas funktionärer att bytas ut, så ni är väl förberedda?

Västerbottens Båtförbund sätter i gång med kurserna på Medborgarskolan i Umeå onsdag 1:a november kl. 18:00. Vi kör sedan ytterligare två onsdagar, 8:e och 15:e november. Därefter börjar vi på Medborgarskolan i Skellefteå och kör 22:a och 29:e november samt 6:e december, även nu kl. 18:00.

För inlandsklubbarna hoppas vi kunna ha distanskurser via internet, vilket betyder att deltagarna måste ha en bra uppkoppling samt kamera och mikrofon el. headset.

Högst tio deltagare på varje kurs, men om intresse finns fortsätter vi

samma upplägg så länge vi fyller med minst tre deltagare.

Deltagare är de som ska fungera som klubbadministratörer, kassörer, hamnansvarig, ja alla i klubben som kan tänkas vilja jobba med BAS.

Ni tar med er egna laptops om ni har, annars får ni låna.

 

Anmälningar vill jag ha via E-post senast 20:e oktober.

Jag vill ha namn, mobilnummer, E-post samt båtklubb.

 

Som ytterligare en hälsning vill jag påminna om att klubbarna före januari månads utgång ska gå in på BAS-M och godkänna eller justera de uppgifter som finns i Årsrapporten.

Kom även ihåg att efter årsmötet justera listan på klubbens funktionärer.

Valter Lindh

BAS-ansvarig VBF

070-553 90 36

valter_lindh@telia.com

Västerbottens Båtförbund

 

 

SBU_BAS-K-produktblad.pdf
 

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander -Ordförande
070-544 93 07
Johanna Sjögren - Kassör
070- 335 85 80
UMS C/O Johanna Sjögren
Flodavägen 65
918 92 Bullmark
E-post:
johanna.sjogren@me.com
 

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
 
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
 

Dela vår hemsida