Om oss:


UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP

Verkar som allmännyttig ideell förening, för medlemmarna med att främja båtlivet i regionen och för gott kamrat- och sjömanskap. UMS ansvarar, i samarbete med Umeå kommun, för praktiskt taget all utprickning för det rörliga fritidsbåtlivet i kommunen.

UMS har en fin klubbstuga med bastu som ligger vackert ute i havsbandet på en egen holme inom naturreservatet Kont vid Umeälvens västra gren, Västerfjärden.

Klubbholmen, mest känd som Simphamn, har bryggförbindelse med fastlandet vid en populär och barnvänlig sandstrand.

Klubben äger också en båthamn, Ströms Marina med inhägnade båtuppläggningsplatser där medlemmarna har möjligheter att bygga egna båthus.

Anläggningen ligger i Ström några sjömil uppströms i Västerfjärden.

UMS arrangerar en rad aktiviteter, främst under sommaren.

Sedan mer än 50 år har klubben även regelbundna träffar med Vasa Motorbåtsklubb, VMK.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander -Ordförande
070-544 93 07
Johanna Sjögren - Kassör
070- 335 85 80
UMS C/O Johanna Sjögren
Flodavägen 65
918 92 Bullmark
E-post:
johanna.sjogren@me.com
 

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
 
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
 

Dela vår hemsida