Välkommen till Ströms Marina

 

okänt.jpg


 

 

SMEF:s verksamhetsplan för 2019

Stenkistan:   

Att färdigställa den så kallade Stenkista med betongplatta el och vatten på platten samt att få dit en fyr med belysning på södra hörnet samt även belysning över stenkistan från sjöbodens kortsida.

Eluttag kaj: 

Att uppdatera elstolparna vid kaj och bryggor med ny kabel & säkerhetsbrytare

Kameror:  

Att kunna anskaffa 1-3 kameror för övervakning av bryggor & hela området i Ström

Vatten/Fiber: 

Att ta fram kostnadsförslag för åretrundvatten och fiber till Marinan och Lennart Lundgrens nya stuga. Och även ta fram en anslutningsavgift för de som vill ha åretruntvatten.

EL-kablar:    

 Komplettera befintlig ritning över elkablar inom  och runt området och lagras på kontoret i sjöboden.

Samlingsrummet i Sjöboden:            

Önskemål att förse rummet med ett innertak och elvärme, så de blir användbart för möten och mindre middagar under båtsäsongen.

Övre båthuslängan:          

Man måste ansluta sina avlopp från båthusen till en avloppsbrunn, lika så ny dragning av El till båthuset. Detta för att uppfylla krav på El och avloppsanläggningen från olika myndigheter.

Skrotbåtar:    

Att få bort gamla båtar på området som inte är användbara som båt.

 

//Styrelsen.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET

 

Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida