Stugsista lördag 26 aug.
 
Foto Kerstin Lindgren
 
På lördagen går vi i gemensamt från Simphamn via Holmsund/Österfjärden upp till Umeå C.
Vid skymmningen ca 20:00 påbörjar vi i sedvanlig ordning båtkonvoj passerande Gimonäs, Ängsbacka, Sand sen svänger konvojen ner i Rinneln men istället för att vända som tidigare år så åker vi vidare till
Simphamn via Västerfjärden där vi avslutar kvällen med prisutdelning för bästa utsmyckade båt och ost- och korvbricka som klubben bjuder på.
 
 
Föranmälan här nedan på medlems
sidan.
 
 

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:


 

Telefon:
073-837 89 45
UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A
903 30 UMEÅ
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-332 50 09
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
ostman.pererik@gmail.com

Dela vår hemsida