Hej Medlemmar

Nedanstånde handlingar gäller för Årsmötet för 2021.

Ta del av dessa och välkomna att närvara vid vårt digitala Årsmöte 29/3 kl 19.00.

 

Glöm ej att anmäla er så att länk med inbjudan kan skickas.

 

Budgetförslag 2021

 

Resultat- och balansrapport 2020

 

Förslag gällande ändring av stadgarna inför 2021

 

Revisionsberättelsen 2020.pdf

 

UMS Medlemsavgifter för 2021

 

UMS Verksamhetsplan 2021

 

UMS Årsmötesagenda 2021

 

UMS Årsmötesprotokoll 2020

 

Valberedningens förslag 2021

 

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander -Ordförande
070-544 93 07
Johanna Sjögren - Kassör
070- 335 85 80
UMS C/O Johanna Sjögren
Flodavägen 65
918 92 Bullmark
E-post:
johanna.sjogren@me.com
 

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
 
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
 

Dela vår hemsida