Här kommer snart aktuell gällande båtsäsong 2021

Arkiv

Ströms Marina på samma sida

Publicerad Friday, January 25, 2013 11:28
Hemsidan
Vi har nu valt att ”slå ihop” våra två hemsidor för Umeå Motorbåtssällskap och Ströms Marina till en och samma sida, på så sätt hoppas vi kunna underlätta informationsflödet från oss till er.

Ny hemsida under konstruktion

Publicerad Friday, January 25, 2013 11:15
Hemsidan
Snart lanserar vi vår nya hemsida. Den här sidan ersätter helt och hållet vår tidigare sida och vi hoppas att du ska tycka att den här sidan är lätt att hitta på och ger dig vad du behöver. Har ni några synpunkter så är ni välkommna att kontakta oss! Kommer snart!

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:


 

Telefon:
073-837 89 45
UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A
903 30 UMEÅ
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-332 50 09
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
ostman.pererik@gmail.com

Dela vår hemsida