Solrutten Vasa skärgård/Kvarken, är en ny mycket intressant site för farleder och hamnar i Österbotten.

 

http://solrutten.fi/

 

Vi citerar hemsidan:

 

Solrutten i Kvarken

 

Benämningen "Solrutten" är ett begrepp som formats under 1970-talet. De aktörer som då var aktiva med att utveckla båtfararnas förutsättningar att ge sig ut på långfärder längs med Bottniska vikens östra kust myntade begreppet Solrutten. Primärt syftas då på det kustland som börjar vid Sideby udd i Kristinestad och slutar vid Ohtakari utanför Karleby. Begreppet har sitt ursprung i att området är Finlands regnfattigaste och att man för Finlands del i havsområdet utanför Vasa räknar det största antalet soltimmar, vilket särskilt gäller sommarmånadernas korta och synnerligen ljusa nätter.

Solrutten går genom ett kustland som omfattar 13 st tvåspråkiga kommuners kust och skärgårdsområden i det så kallade svenska och tvåspråkiga Österbotten. Karleby hör förvaltningsmässigt till landskapet Mellersta Österbotten och de övriga kommunerna till landskapet Österbotten. Larsmo, Korsnäs och Närpes utgör enspråkigt svenska kommuner. Korsnäs kommun var till för några år sedan den kommun som hade den största andelen svensktalande i världen och har nu efterträtts av en Åländsk kommun. De övriga utgör tvåspråkiga kommuner med majoritetsspråket svenska i samtliga förutom Karleby, Vasa och Kaskö där en majoritet talar finska. Kustösterbottens kommuner gränsar i norr till enspråkigt finskspråkiga kommunerna Kalajoki och i söder till Merikarvia (på svenska Sastmola).

Då kommunerna och landskapen förmedlar en hel del information, lika på svenska och finska då det rör sig om tvåspråkiga kommuner och städer, och upprätthåller länkar till information riktade till besökare har vi därför också valt att gruppera våra egna websidor så att den motsvarar kommunstrukturen. Det här är eventuellt inte helt relevant för en besökare, som mer är på jakt efter givande platser, men för det här kustlandskapets del är det logiskt att bygga informationen enligt det här konceptet.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander -Ordförande
070-544 93 07
Johanna Sjögren - Kassör
070- 335 85 80
UMS C/O Johanna Sjögren
Flodavägen 65
918 92 Bullmark
E-post:
johanna.sjogren@me.com
 

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
 
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
 

Dela vår hemsida