Medlemsförmåner


Som gör ditt båtliv säkrare och trivsammare
  • Medlemskap för hela familjen utan extrakostnad
  • Medlemskap i Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen
  • Olycksfallsförsäkring
  • Nordens största båttidning – Båtliv
  • Klubbens egen tidning UMS-nytt
  • Båtbesiktning
  • Information och lokala båtleder, hamnar och andra utflyktsmål
  • Tillgång till våra trevliga sommararrangemang
  • Tillgång till klubbanläggningen i Simphamn (läs mer: Om Simphamn)
  • Tillgång till hamn och båtuppläggning i Ström (läs mer: Om Ström)
Samt rabatt på din båtförsäkring hos många försäkringsbolag.
Ex. Båtorganisationernas försäkring i Svenska Sjö.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET


Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@ums.st

STRÖMS MARINA


Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida