Miljöinformation för Simphamn
(Klicka här eller miniatyrbilden)

- Tänk på att skräp, gigarettfimpar, ölburkar mm ska tas om hand samt avstädning av bord mm. Inte minst efter fester då vinboxar, glas, skräp och matrester fortfarande legat kvar nästa dag. Det duger inte då vi arrenderar området inom ett naturreservat. Nedskräpning där allmänheten har insyn eller tillträde kan enligt miljöbalken 29 kap § 7 dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET

 

Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida