Miljöinformation för Simphamn
(Klicka här eller miniatyrbilden)

- Tänk på att skräp, gigarettfimpar, ölburkar mm ska tas om hand samt avstädning av bord mm. Inte minst efter fester då vinboxar, glas, skräp och matrester fortfarande legat kvar nästa dag. Det duger inte då vi arrenderar området inom ett naturreservat. Nedskräpning där allmänheten har insyn eller tillträde kan enligt miljöbalken 29 kap § 7 dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:

 

 

Telefon:
Ronny Lestander
070-544 93 07
Kenneth Grahn
070- 510 83 61
UMS C/O Jenny Biström
Solstigen 41
913 33 HOLMSUND
E-post:
grahn.kenneth@gmail.com

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-655 12 10
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
hans.bergstrom42@gmail.com

Dela vår hemsida