UMS kommittér:

Samtliga poster är invalda 2021 och alla är sittande minst 1 år. 

 

 Stugfogdar Simphamn:

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Joakim Israelsson  073-180 13 42  israelsson.jocke@gmail.com
Roger Andersson  070-210 22 03  roger@obbola.nu
Lars Jakobsson  076-677 35 55  lassejakobsson@live.se

Ralf Sjöberg                                070-229 19 15                      suomi74@icloud.com

 Programkommitté:

 

 Telefon

 

E-postadress

 

Veronica Israelsson 073-180 13 78 veronnes@hotmail.com
Laila Fjällström 070-831 64 16 laila.fjallstrom@icloud.com
Ulrika Andersson 070-339 15 24 ulrika.l.andersson@umu.se
Ulrika Johansson 070-306 04 91

ulrika@kassavag.se

Jenny Biström                             070-514 57 17                      bissebi@hotmail.com

Anton Ågren                                070-622 38 82                      a.agren@me.com

 Media (UMS-Nytt):

 

Telefon

 

 E-postadress

 

Hans Bergström 070- 655 12 10 hans.bergstrom42@gmail.com
Kenneth Grahn 070- 510 83 61 grahn.kenneth@gmail.com
Ulrika Andersson 070- 339 15 24 ulrika.l.andersson@umu.se

Erik Andersson

 

073- 033 44 97

 

erik.andersson1999@hotmail.com

 

 

 

   

 UMS Hemsida:

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Veronica Israelsson 

(webmaster)

073-180 13 78

veronnes@hotmail.com

 

Ronny Lestander   ronny.lestander@regionvasterbotten.se

(ansvarig utgivare)

 Redaktörer UMS 
 Facebooksida:

 Telefon

 

 E-postadress

 

Veronica Israelsson    
073-180 13 78 veronnes@hotmail.com
Anton Ågren 070-622 38 82 a.agren@me.com
     
     

 Webbleverantör 3DG:

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

 Joel Rantala A3  090-71 17 50 fasupport@a3.se
 Paul Gustavsson  073- 027 34 80 faktura@mulitstudio.se

 Miljösamordnare:

 

 Telefon  E-postadress
Erik Andersson 073-033 44 97 erik.andersson1999@hotmail.com

 Umeå Båtråd:

(

 Telefon

 

 

Hans Bergström                         070-655 12 10                      hans.bergstrom42@gmail.com

 

 

UMS Utprickningskommittér:

 Älvbrinken

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

 Lennart Bandling  070-664 26 26  bandling@mail.se
 Henrik Persson  070-538 00 73  henrikpersson78@hotmail.com

Rinneln/Ström/Västerfjärden

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Joakim Israelsson 073-180 13 42 israelsson.jocke@gmail.com
Ralf Sjöberg 070- 229 19 15 suomi74@icloud.com
 Bo Holm                                     070- 530 75 50                     bo.holm@wisewood.se
   
Roger Andersson                        070- 210 22 03                     roger@obbola.nu    

 Holmön/Klintviken

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Bengt-Erik Öst 070-332 81 55 b.e.ost@hem.utfors.se
Vakant    
     
 Skeppsvik/Sävarfjärden
 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Gunnar Holmgren 070-757 59 30  gunnar.gh.holmgren@telia.com
Skeppsviks skärgårdsförening    
Vakant    

Bergsboda/Bredskär/Tarv

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Roger Andersson   roger@obbola.nu
Joakim Israelsson 073- 180 13 42 israelsson.jocke@gmail.com
Ralf Sjöberg 070- 229 19 15 suomi74@icloud.com

Bo Holm                                     070- 530 75 50                     bo.holm@wisewood.se

 Täfteå

 

 Telefon

 

 E-postadress

 

Täfteå Hamnförening

090-512 32  

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:


 

Telefon:
073-837 89 45
UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A
903 30 UMEÅ
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-332 50 09
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
ostman.pererik@gmail.com

Dela vår hemsida