UMS kommittéer

 

 Stugfogdar Simphamn  Telefon  E-postadress
 Joakim Israelsson  073-180 13 42  jockeacn@hotmail.com
 Roger Andersson  070-210 22 03  roger@obbola.nu
 Lars Jakobsson  076-677 35 55  lassejakobsson@live.se

 

 


 

 Programkommittén  Telefon  E-postadress
 Anton Ågren (sammankallande)  070-622 38 82  a.agren@me.com
 Ralf Sjöberg  070-229 19 15  suomi74@icloud.com
 Vakant    
     

 


 

 

 Media (UMS-Nytt)  Telefon  E-postadress
 Johan Ågren  073-058 83 38  johan@passaten.se
 Kenneth Grahn  070-510 83 61  grahn.kenneth@gmail.com
 Anna Lena Edvardsson.   Sammank  090-77 21 10  info@nittio5noll9.se
     

 

 


 

 

 Webbmaster+ admin
 UMS Facebooksida
 Telefon  E-postadress
 Bengt Hallberg  070-582 80 49  bengt.i.hallberg@gmail.com

 

 


 

 

 UMS Hemsida  Telefon  E-postadress
 Bengt Hallberg  070-582 80 49  bengt.i.hallberg@gmail.com
 Paul Gustavsson 3DG  070-106 31 63  paul@3dg.se

 

 


 

 

 Redaktörer UMS 
 Facebooksida
 Telefon  E-postadress
 Johan Ågren  073-058 83 38  johan@passaten.se
 Veronica Israelsson  073-180 13 78  veronnes@hotmail.com
 Anton Ågren, ansvarig  red  070-622 38 82  a.agren@me.com
 Bengt Hallberg  070-582 80 49  bengt.i.hallberg@gmail.com

 

 


 

 

 Webbleverantör 3DG  Telefon  E-postadress
 3DG Webbpartner  090-71 17 41  support@3dg.se
 Paul Gustavsson  070-106 31 63  paul@3dg.se

 

 


 

 

 Miljösamordnare  Telefon  E-postadress
Erik Andersson +46 73033 44 97 Erik.andersson1999@hotmail.com

 

 


 

 

 Umeå Båtråd
 (Umeå  Fritid)
 Telefon  E-postadress
 Hans Bergström  070-655 12 10  hans.bergstrom@jobmeal.se
 Vakant    

 

 


 

 

Utprickningskommitteer

 

 

 Älvbrinken  Telefon  E-postadress
 Lennart Bandling  070-664 26 26  bandling@mail.se
 Henrik Persson  070-538 00 73  henrikpersson78@hotmail.com

 

 


Rinneln Telefon E-postadress
Joakim Israelsson  073-180 13 42  jockeacn@hotmail.com

 


 Holmön/Klintviken  Telefon  E-postadress
 Vakant    
 Lars Nabb  070-676 92 14  lars.nabb@obbola.se
 Bengt Erik Öst  070-332 81 55  b.e.ost@hem.utfors.se

 

 


 

 

 Skeppsvik/
 Sävarfjärden
 Telefon  E-postadress
 Gunnar Holmgren  070-757 59 30  gunnar.gh.holmgren@telia.com
 Skeppsviks 
 Skärgårdsförening
   
 Vakant    

 

 


 

 

Ström / Västerfjärden / Bergsboda / Bredskär/  Tarv  Telefon  E-postadress
 Mattias Bergqvist  070-687 73 45  mattias.bergqvist@winnmarketing.com
 Sjöfartsverket Luleå    
 Sjöräddningssällskapet Holmsund  070-210 22 03  rs.holmsund@ssrs.se
     

 

  

 Täfteå  Telefon  E-postadress
 Täfteå Hamnförening
 Carl Åström
 090-512 32  

 

 
UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET


Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@ums.st

STRÖMS MARINA


Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida