UMS Styrelse 2021

 

  Ronny Lestander
Ordförande
Valtid och Valår Nyval 1 år. Vald 2021
Telefon Mobil: 
E-post Ronny Lestander
   
Carina Sigfridsson
Kassör
Valtid och Valår 1 år kvar. Vald 2020.
Telefon Mobil: 073- 837 89 45
E-post Carina Sigfridsson
   
Gunnar Järvholm
Ledamot
Valtid och Valår 1 år kvar. Vald 2020.
Telefon

Mobil: 070-578 33 38

E-post Gunnar Järvholm
   
 
 
Hans Bergström
vice Ordf.
Valtid och Valår  Nyval 2 år. Vald 2021 
Telefon  Mobil: 070-655 12 10
E-post Hans Bergström
   
Laila Fjällström
Adjunterad Ledamot
Valtid och Valår Nyvald 2020 - 1 år kvar
Telefon Mobil: 070-831 64 16
E-post Laila Fjällström
   
Kenneth Grahn
Ledamot
Valtid och Valår  Omval 2 år. Vald 2021 
Telefon  Mobil: 070-510 83 61
E-post Kenneth Grahn
 

Emil Redestig

Ordinare ledamot

Valtid och Valår 1 år kvar. Vald 2020
Telefon  
E-post Emil Redestig
   


Roger Andersson

Ordinarie ledamot

Valtid och Valår 1 år kvar. Vald 2020.
Telefon 070-210 22 02
E-post Roger Andersson
   
 
Suppleant
Vakant  
   
   
   

   


 

Revisorer 2021

 

Christer Bergström
Sammank
Valtid och Valår Omval 1 år, Vald 2021
Telefon

Mobil: 070-571 88 02

E-post Christer Bergström
   
Roger Bergström
Ledamot
Valtid och Valår Omval 1 år, Vald 2021
Telefon

Mobil: 070-304 05 64

E-post Roger Bergström
   
   

   


 

Valberedning 2021

 

Veronica Israelsson 

Valtid och Valår Omval 1 år. Vald 2021.
Telefon Mobil: 073-180 13 78
E-post Veronica Israelsson
   
  Per-Erik Östman
Valtid och Valår Nyval 1år. Vald 2021.
Telefon Mobil: 073-033 44 97
E-post Per-Erik Östman
   
   Ums styrelse - sammankallande
Valtid och Valår  
Telefon  
E-post  
 
 
Valtid och Valår  
Telefon  
E-post  

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:


 

Telefon:
073-837 89 45
UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A
903 30 UMEÅ
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-332 50 09
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
ostman.pererik@gmail.com

Dela vår hemsida