UMS styrelse

 

Hans Bergström
Ordförande
Valtid och Valår 1 år. Vald 2018
Telefon Hem 090-511 63 - Mobil: 070-655 12 10
E-post hans.bergstrom@jobmeal.se
   
Ulrika Johansson
Kassör
Valtid och Valår 2 år. Vald 2018
Telefon Mobil: 070-697 15 48
E-post ulrika@kassavag.se
   
Gunnar Järvholm
Ledamot
Valtid och Valår Omval 2 år, 2017, ett år kvar
Telefon Hem: 090-234 17 - Mobil: 070-578 33 38
E-post gunnar@uvkonsult.se
   
   
Joakim Israelsson
vice ordf.
Valtid och Valår  Nyval 2 år, 2017, ett år kvar
Telefon  Mobil: 073-180 13 42
E-post  jockacn@hotmail.com
   
Laila Fjällström
Ledamot
Valtid och Valår Omval 2 år, 2018
Telefon  Mobil: 070-831 64 16
E-post laila.fjallstrom@hotmail.com
   
Kenneth Grahn
Ledamot
Valtid och Valår  Omval 2 år, 2017, ett år kvar
Telefon  Mobil: 070-510 83 61
E-post  grahn.kenneth@gmail.com
Edward Riedl
Ledamot
Valtid och Valår Omval 2 år, 2018
Telefon Mobil: 070-775 15 42
E-post edward.riedl@moderat.se
   
 
Suppleant
Vakant  
   
   
   
 
Suppleant
Vakant  
   
   
   

   


 

Revisorer

 

Christer Bergström
Sammank
Valtid och Valår Omval 1 år, 2018
Telefon Hem 407 90 - Mobil: 070-571 88 02
E-post christer.bergstrom@holmsund.nu
   
Roger Bergström
Ledamot
Valtid och Valår Omval 1 år, 2018
Telefon Hem 416 53 - Mobil: 070-304 05 64
E-post roger.bergstrom@volvo.com
   
   

   


 

Valberedning

 

  UMS styrelse  sammankallande
Valtid och Valår  
Telefon Mobil:
E-post  
   
Anders Nordin 
Valtid och Valår Omval 1 år, 2018
Telefon Mobil: 070-632 44 47
E-post nordinanders@telia.com
   
   Marianne Normark
Valtid och Valår Omval 1 år, 2018
Telefon Mobil: 070-243 57 04
E-post marianne.normark@vll.se
 Erik Andersson
Valtid och Valår Nyval 1 år, 2018
Telefon Mobil: +46 73033 44 97
E-post Erik.andersson1999@hotmail.com

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKTA KANSLIET


Telefon:
070-306 04 91
C/o Ulrika Johansson
ulrika@kassavag.se
E-post:
info@ums.st

STRÖMS MARINA


Telefon:
070-283 27 63
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:

Dela vår hemsida