UMS Styrelse 2020

 

Hans Bergström
Ordförande
Valtid och Valår Omval 1 år. Vald 2020.
Telefon Mobil: 070-655 12 10
E-post hans.bergstrom42@gmail.com
   
Carina Sigfridsson
Kassör
Valtid och Valår Nyval 2 år. Vald 2020.
Telefon Mobil: 073- 837 89 45
E-post carina.sigfridsson@gmail.com
   
Gunnar Järvholm
Ledamot
Valtid och Valår Omval 2 år. Vald 2020.
Telefon

Mobil: 070-578 33 38

E-post gunnar@uvkonsult.se
   
   
Joakim Israelsson
vice Ordf.
Valtid och Valår  Nyval 2 år, Vald 2019 - 1 år kvar.
Telefon  Mobil: 073-180 13 42
E-post  israelsson.jocke@gmail.com
   
Laila Fjällström
Adjunterad Ledamot
Valtid och Valår Nyval 2 år. Vald 2020.
Telefon Mobil: 070-831 64 16
E-post laila.fjallstrom@icloud.com
   
Kenneth Grahn
Ledamot
Valtid och Valår  Omval 2 år. Vald 2019 - 1 år kvar.
Telefon  Mobil: 070-510 83 61
E-post  grahn.kenneth@gmail.com
 

Emil Redestig

Ordinare ledamot

Valtid och Valår Nyval 2 år. Vald 2020
Telefon  
E-post emil_redestig@hotmail.com
   


Roger Andersson

Ordinarie ledamot

Valtid och Valår Nyval 2år. Vald 2020.
Telefon 070-210 22 02
E-post roger@obbola.nu
   
 
Suppleant
Vakant  
   
   
   

   


 

Revisorer 2020

 

Christer Bergström
Sammank
Valtid och Valår Omval 1 år, Vald 2020
Telefon

Mobil: 070-571 88 02

E-post christer.bergstrom@holmsund.nu
   
Roger Bergström
Ledamot
Valtid och Valår Omval 1 år, Vald 2020
Telefon

Mobil: 070-304 05 64

E-post rbe_54@hotmail.com
   
   

   


 

Valberedning 2020

 

Veronica Israelsson 

Valtid och Valår Nyval 1 år. Vald 2020.
Telefon Mobil: 073-180 13 78
E-post veronnes@hotmail.com
   
Erik Andersson
Valtid och Valår Omvald 1 år. Vald 2020. 
Telefon Mobil: 073-033 44 97
E-post erik.andersson1999@hotmail.com
   
   Ums styrelse - sammankallande
Valtid och Valår  
Telefon  
E-post  
 
 
Valtid och Valår  
Telefon  
E-post  

UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP


Umeå Motorbåtssällskap är en intresseorganisation för fritidsbåtägare i Umeåområdet. Vi bildades 1916 har idag c:a 290 medlemmar.

Föreningens syfte är bl.a. att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser och farleder. Samt upplysa och utbilda om sjösäkerhet.

Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.

KONTAKT:


 

Telefon:
073-837 89 45
UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A
903 30 UMEÅ
E-post:
info@umeams.se

STRÖMS MARINA

 

Telefon:
070-332 50 09
Ström 160
905 81 Umeå
 E-post:
ostman.pererik@gmail.com

Dela vår hemsida